• +31 6 51 67 83 00
 • info@trailfestival.nl

ALG. voorwaarden

ALG. voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement.

 • Men dient zelf handdoeken, shampoo en zeep mee te nemen, toiletgroepen en badkamers bevinden zich in de gangen, nabij de kamers. Deze zijn algemeen te gebruiken. Linnengoed op de kamers zitten inbegrepen.
 • Kamerindeling geschied op volgorde van inschrijving, Bij inschrijving kunt u doorgeven met hoe veel personen u op de kamer wilt. Er zijn 2-, 3- en 4-persoonskamers. U kunt daarbij de namen van de desbetreffende personen doorgeven. Er zijn een beperkt aantal 2-persoonskamers wat als 1 persoonskamer in te zetten is. Hier zijn extra kosten aan verbonden. De kosten hiervoor bedragen €50,- extra. Door de beperkte mogelijkheid van deze kamers worden de kamers toegekend op volgorde van aanvraag.
 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijving is voldaan.
 • Na het incasseren/ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld. Dit zal u zelf dienen te regelen met uw annuleringsverzekering.
 • Deelnemers dienen na de trail hun tijdregistratiechip in te leveren. Bij niet inleveren van deze chip worden er €7,- aan kosten in rekening gebracht.
 • Deelname aan de trail en toegang tot de bus is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden.
 • De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.
 • Met het accepteren van het startnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer. Hierbij stellen wij een reisverzekering verplicht bij inschrijving. Wanneer u geen reisverzekering afsluit zullen wij u als niet ingeschreven beschouwen om alle risico’s af te dekken.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie opvolgen.
 • Er wordt na het evenement een deelnemerslijst gepubliceerd op uitslagen.nl en hardloopuitslagen.nl waarin de deelnemers, woonplaats en tijden worden vermeld.